• Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της εταιρίας συζητούν μαζί σας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας, κάνουν τις απαραίτητες  αποτυπώσεις. 
  • Γίνεται μελέτη του χώρου σύμφωνα με τις ανάγκες και προτεραιότητες σας.
  • Σχεδιάζουμε λύσεις, τις οποίες σας παρουσιάζουμε.
  • Βελτιώνουμε την επιλεγμένη λύση με σκοπό την ικανοποίηση σας.
  • Κάνουμε τον οικονομικό και χρονικό προϋπολογισμό.
    Μέχρι αυτό το στάδιο δεν υπάρχει κάποια χρέωση.
  • Σας καταθέτουμε δεσμευτική προσφορά.


Η συνεργασία μαζί μας θα είναι μια ευχάριστη εμπειρία!

 


I BUILT MY SITE FOR FREE USING