Η εταιρία ιδρύθηκε το 1985  από τον Νικολάου Κωνσταντίνο και συνεχίζει με τη συμμετοχή της αρχιτέκτονα μηχανικού Νικολάου Ναταλίας
I BUILT MY SITE FOR FREE USING