ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 • Κτίρια κατοικιών, επαγγελματικών χώρων
 • Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου
 • Ανακαινίσεις
 • Μονώσεις
 • Επισκευές παντός τύπου
 • Επισκευές σκυροδέματος και τοιχοποιίας


ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Αρχιτεκτονικά
 • Μελέτες Φυσικού Αερίου
 • στατικά
 • Έκδοση Αδειών
 • ΚΕΝΑΚ
 • Ενεργειακό Πιστοποιητικό
 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
 • Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον


I BUILT MY SITE FOR FREE USING